fbpx

Cognitieve ontwikkeling van het schoolkind

“Creativiteit en fantasiespel spelen een belangrijke rol in de cognitieve ontwikkeling.”

Gedrag van schoolkinderen of leerlingen
Het gedrag van schoolkinderen of leerlingen is vaak een weerspiegeling van het niveau waarop zij denken. Het denkproces is afhankelijk van de fase van cognitieve ontwikkeling waarin het schoolkind zich bevindt. Zo is het oudere schoolkind niet alleen wijzer dan het jongere schoolkind, maar verschilt hun denkwijze ook fundamenteel van elkaar.


Ontwikkeling wordt bepaald door interactie
De cognitieve ontwikkeling van schoolkinderen – ofwel de ontwikkeling van het denken – wordt voornamelijk bepaald door de interactie met de omgeving en de manier waarop de leerling informatie verwerkt en in het geheugen weer ophaalt.

Cognitieve ontwikkeling
per leeftijd

Het ontwikkelen van het cognitief vermogen begint al tijdens het eerste levensjaar, waarbij nog niet veel wordt geleerd door te denken, maar des te meer door dingen te doen en na te apen van anderen.

Eerst zijn kinderen op zichzelf gericht
Tijdens de onderbouw van de basisschool is imitatie nog altijd een belangrijk aspect van leren, waarbij ook creativiteit en fantasiespel een belangrijke rol gaan spelen in deze cognitieve ontwikkeling. Kinderen zijn nog erg op zichzelf gericht en zijn vrijwel niet in staat zich te realiseren dat er ook andere standpunten mogelijk zijn dan die van henzelf.

Oudere schoolkinderen leren verbanden zien
Oudere schoolkinderen, tussen de zeven en elf jaar, leren fantasie en werkelijkheid onderscheiden, en kunnen zich steeds beter inleven in anderen. Kinderen leren tijdens deze fase van cognitieve ontwikkeling rekening te houden met elkaar en met (spel)regels, zij leren dingen ‘in hun hoofd’ te doen, en leren verbanden zien tussen dingen. 

Puber leeftijd

Op de middelbare school, tijdens de puber leeftijd, ontwikkelen kinderen het vermogen tot abstract en complex denken, over thema’s als eerlijkheid, liefde, de zin van het bestaan, en hun eigen gedrag.

Niet alleen wat, maar vooral hoe
Wanneer we spreken van cognitieve ontwikkeling, gaat het om de ontwikkeling van het vermogen om te denken, te redeneren en problemen op te lossen. Het gaat niet alleen om wat kinderen denken, maar ook hoe ze denken. Een zeer belangrijke ontwikkelingstaak dus.

Ondersteuning
in de cognitieve ontwikkeling van schoolkinderen

Het is onze passie om te investeren in de ontwikkeling van kinderen. Benieuwd hoe wij dit doen?

Kom met ons in contact!

leren voor je leven

Wij creëren met muziek, verhalen en opdrachten speciale momenten waarin jongeren zien wat een positieve levensstijl oplevert. In een voorstelling, workshop, voorlichting of projectdag, krijgen leerlingen tips en trucs van onze deskundige medewerkers.

Hoe kunnen we jou verder ondersteunen? 
Hieronder staan enkele mogelijkheden.

 
We zien uit naar verdere kennismaking!

Ontvang meer informatie over LIFELINE

Laat hieronder je e-mail achter en je ontvangt binnen enkele minuten meer informatie over LIFELINE én hoe jij 1 week lang vrijblijvend op ons platform kan rondneuzen!

 

Ontvang de online brochure over ons online preventieprogramma direct in je mail. Geheel vrijblijvend!

 

Vraag nu de eerste les van lespakket (un)Shakable gratis en vrijblijvend aan. Binnen enkele minuten ontvang je de mail met de downloadlink.

Vraag nu de bemoedigingskaarten kosteloos aan en ontvang binnen 5 werkdagen!

× Waar kan ik je mee helpen?