fbpx

PRIVACYVERKLARING ONLINE PLATFORM

17 juni 2020

Deze website en dienst worden aangeboden door Creatieve Preventie, gevestigd in Nederland, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63065940. Waar in deze privacy policy wordt gesproken over ‘we’, ‘wij’ ‘ons’ of ‘Creatieve Preventie’, wordt Creatieve Preventie - en haar samenwerkingen om deze leeromgeving mogelijk te maken - bedoeld.

 Creatieve Preventie is verantwoordelijk voor de manier waarop zij haar online leeromgeving inricht en hierop haar dienstverlening afstemt. Deze dienstverlening omvat:

 • Het verschaffen van toegang tot de online leermiddelen
 • Het leveren van innovaties
 • Het leveren van support
 • Marketingactiviteiten

 

Je school is met het afnemen van onze dienstverlening medeverantwoordelijk voor de persoonsgegevens die wij in dit kader verwerken. Je school bepaalt bijvoorbeeld welke medewerkers worden uitgenodigd voor de online leeromgeving. Daarnaast ontvangt je school rapportages over het gebruik van onze dienst binnen jouw school. Als je meer wilt weten over de manier waarop je school met jouw persoonsgegevens omgaat, kun je terecht bij je school. In deze privacy policy geven wij informatie over wat wij doen met jouw persoonsgegevens.

 Het kan zijn dat je gebruik maakt van een demo account, welke je zelf hebt aangevraagd via onze website, of aangeboden hebt gekregen van een Creatieve Preventie medewerker. In dat geval is deze privacy policy, onverkort, van toepassing. Je bent op dat moment zelfverantwoordelijk voor het delen van je persoonsgegevens met Creatieve Preventie.

 

Doeleinden van de gegevensverwerking

Creatieve Preventie heeft het streven om iedereen aan het leren te krijgen en te houden! Wij respecteren de privacy van jou als gebruiker en zorgen dat de persoonsgegevens die je met ons deelt vertrouwelijk worden behandeld.

Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt uitsluitend in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Wij mogen deze gegevens verwerken voor zover dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst met jouw school die jou als gebruiker toegang geeft tot de Creatieve Preventie leeromgeving.

 Je persoonsgegevens worden door ons verwerkt binnen het kader van onze dienstverlening (zie hierboven) met als doel deze:

 • Optimaal te kunnen uitvoeren
 • Te kunnen afstemmen op jouw persoonlijke voorkeuren
 • Te blijven ontwikkelen en verbeteren 

We mogen je persoonsgegevens ook gebruiken voor het toesturen van een nieuwsbrief, die je informeert over onze dienstverlening. Je kunt je via de link onderaan in de mail afmelden voor deze nieuwsbrief. Om onze dienstverlening te optimaliseren vragen we je graag om je mening. We zullen je hiertoe nooit verplichten. Als je besluit deel te nemen aan onze assessments, kunnen we bijvoorbeeld onze dienstverlening beter afstemmen op jouw persoonlijke voorkeuren.

 

Persoonsgegevens

Als je via een uitnodigingsmail toegang krijgt tot ons online leerplatform, hebben we de volgende persoonsgegevens van jou als gebruiker nodig:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Wachtwoord (versleuteld)

Een uitnodigingsmail wordt door ons systeem verstuurd via de subleverancier Bobmail Nederland B.V. Daarin staat een link om jouw account te activeren. Je ontvangt een wachtwoord om je voor het eerst aan te melden. Je wordt meteen na het inloggen geleid tot het verplicht her-instellen van je wachtwoord. Je wachtwoord slaan we versleuteld op in ons systeem. Je e-mailadres gebruiken we als identifier bij het inloggen op onze website.

Als je toegang hebt tot onze online leermiddelen zullen we, afhankelijk van jouw gebruik, onderstaande ook verwerken:

 • Gegevens over jouw leerproces, welke onder te verdelen zijn in:
  • Activiteiten
  • Duur
  • Voortgang
  • Resultaat
  • Jouw rating
 • Websessies
  • IP-adres
  • Logtijden
  • Browser
  • Operating System

Inzage in persoonsgegevens

Een beperkt aantal medewerkers binnen Creatieve Preventie is bevoegd tot inzage in jouw persoonsgegevens. Inzage is gebaseerd op rollen, verantwoordelijkheden en op een ‘need to know’- basis. Deze medewerkers zijn gebonden aan geheimhouding door hun arbeidsovereenkomsten. Geen enkele medewerker heeft inzage in het wachtwoord dat je zelf aanmaakt tijdens de eerste keer dat je inlogt op ons systeem. 

Jouw school kan intern voor verschillende personen de rol van ‘Reporter’ aanvragen. Deze personen hebben ook toegang tot jouw gegevens over het leerproces. Je kunt bij jouw school navragen wie deze personen zijn.

 

Bewaartermijnen en rechten van betrokkenen

Al jouw gegevens worden door ons veilig bewaard. Jouw gegevens worden in ieder geval bewaard zolang jouw school klant bij ons is. Het kan zijn dat je school beslist om na afloop van het contract alle bij ons bekende persoonsgegevens van je school te laten verwijderen. Daarmee worden ook jouw gegevens onherroepelijk verwijderd.

Je hebt als gebruiker altijd het recht om vergeten te worden. Dit recht kun je uitoefenen in de instellingen van jouw account. Mocht je niet meer in kunnen loggen (bijvoorbeeld omdat het contract al is afgelopen), neem dan contact op met onze supportafdeling (info@creatievepreventie.nl). Via deze weg kun je natuurlijk ook te allen tijde je gegevens inzien of vragen om correcties.

 

Leveranciers algemene dienstverlening

Creatieve Preventie stelt hoge eisen aan haar leveranciers. Uiteraard hebben wij afspraken gemaakt over de manier waarop leveranciers met jouw gegevens moeten omgaan. Ze mogen jouw gegevens nooit voor eigen doeleinden gebruiken. De leveranciers die in opdracht van ons jouw persoonsgegevens verwerken, hebben wij gemarkeerd als subverwerkers. Met deze partijen hebben we verwerkersovereenkomsten afgesloten.

In het kader van onze algemene dienstverlening maken wij gebruik van de volgende partijen die in aanraking kunnen komen met jouw persoonsgegevens:

 • Bobmail Nederland B.V.
 • Samuel Services

Hieronder geven wij per partij aan waar ze voor ingezet worden en welke persoonsgegevens wij daarvoor met ze delen.

 

Bobmail Nederland B.V.

Met deze partij worden alleen naam en e-mailadres uitgewisseld, nooit je wachtwoord of gegevens over jouw leerproces. Met ons CRM-systeem worden uitsluitend contactgegevens van onze contactpersonen gedeeld. Daarnaast worden commerciële gegevens gedeeld van onze klanten. Het gaat hierbij nooit om wachtwoorden of gegevens over het leerproces. 

 • Het versturen van nieuwsbrieven en andere e-mails (bijvoorbeeld de activatie mail, wachtwoord reset, etc.).
 • Het bieden van een CRM-systeem voor onze salesafdeling waarmee wij het totale salesproces kunnen monitoren.
 • Het opstellen van statistieken om inzicht te krijgen in de resultaten en effectiviteit van onze e-mails, uitsluitend ten behoeve van (en in te zien door) Creatieve Preventie.

 

Samuel Services

Gezien de rol van de Samuel Services als systeembeheerder hebben zij in potentie toegang tot al jouw gegevens. Uiteraard zijn er strenge afspraken gemaakt voor wat betreft de omgang met deze gegevens op het gebied van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid. Alle medewerkers zijn gebonden aan geheimhouding door hun arbeidsovereenkomsten. Geen enkele medewerker heeft inzage in je wachtwoord.

 • Het bieden van een platform waarmee wij support kunnen geven aan jou als gebruiker van onze dienst
 • Het inrichten en verder ontwikkelen van ons platform
 • Systeembeheer op onze servers

  

Databeveiliging

Voor het inloggen op onze website en voor het dataverkeer van ingelogde gebruikers naar en van onze website maken wij gebruik van SSL-beveiligingscertificaten met sha256 gegevens encryptie waardoor alle gegevens die via de website worden verstuurd, versleuteld zijn en daardoor niet leesbaar via externe verbindingen. Een complete verklaring omtrent deze versleuteling is te vinden via: https://www.digicert.com/legal-repository/

Bij bescherming van de gegevens van de website en toegang tot de website wordt gebruik gemaakt van automatische black-listing waarbij strenge regels gehanteerd worden ten aanzien van verdachte pogingen om toegang te krijgen tot afgeschermde gegevens.

  

Tot slot

Wij behouden ons het recht voor deze privacy policy aan te passen. Op onze website wordt altijd de meest recente privacy policy beschikbaar gesteld, je vindt deze in de footer. De ingangsdatum staat bovenaan dit document.

Wanneer je een klacht hebt over de wijze waarop wij je persoonsgegevens verwerken, willen we je verzoeken om contact op te nemen met ons via info@creatievepreventie.nl, zodat we je klacht in behandeling kunnen nemen. Als je niet tevreden bent over de manier waarop wij met je klacht omgaan, kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contactgegevens
Creatieve Preventie
Rielerweg 95
7416 ZC Deventer
info@creatievepreventie.nl
06 44 54 88 73
www.creatievepreventie.nl

Ontvang meer informatie over LIFELINE

Laat hieronder je e-mail achter en je ontvangt binnen enkele minuten meer informatie over LIFELINE én hoe jij 1 week lang vrijblijvend op ons platform kan rondneuzen!

 

Ontvang de online brochure over ons online preventieprogramma direct in je mail. Geheel vrijblijvend!

 

Vraag nu de eerste les van lespakket (un)Shakable gratis en vrijblijvend aan. Binnen enkele minuten ontvang je de mail met de downloadlink.

Vraag nu de bemoedigingskaarten kosteloos aan en ontvang binnen 5 werkdagen!

× Waar kan ik je mee helpen?